Indywidualne Kursy Maturalne

 

Matematyka

Na zajęciach będzie powtórzony cały program szkoły ponadgimnazjalnej z matematyki z zakresu poziomu podstawowego/rozszerzonego. Przy omawianiu danego działu, powtórzone zostaną wszystkie pojęcia, twierdzenia i wzory występujące w tym dziale, następnie uczeń pod okiem nauczyciela rozwiązywać będzie przykładowe zadania ilustrujące wykorzystanie poznanych twierdzeń, wzorów oraz pojęć. Zajęcia odbywają się od początku września do końca kwietnia. Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:
» liczby rzeczywiste
» wyrażenia algebraiczne
» funkcje
» ciągi
» trygonometria
» planimetria
» geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
» stereometria
» elementy statystyki opisowej
» kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
» rachunek różniczkowy (matura rozszerzona od 2015 roku)
 

Chemia

Podczas zajęć omówione zostaną szczegółowo wszystkie działy pojawiające się w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym. Zakres kursu odpowiada wymaganiom stawianym uczniom w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i obejmuje działy:
» Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego
» Chemia środków czystości
» Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni
» Chemia gleby
» Paliwa - obecnie i w przyszłości
» Chemia opakowań i odzieży
» Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna
» Struktura atomu - jądro i elektrony
» Wiązania chemiczne
» Kinetyka i statyka chemiczna
» Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych
» Reakcje utleniania i redukcji
» Metale
» Niemetale
» Węglowodory
» Hydroksylowe pochodne węglowodorów - alkohole i fenole
» Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
» Kwasy karboksylowe
» Estry i tłuszcze
» Związki organiczne zamierające azot
» Białka
» Cukry
 

Fizyka

W trakcie kursu przygotowującego do matury z fizyki uczeń zapozna się ze wszystkimi działami, z którymi zetknął się w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Przygotowany zostanie do matury rozszerzonej podczas intensywnych zajęć, na których nauczy się odpowiednio analizować i interpretować treści zadań, rozwiązywać zadania, jak i wyciągać wnioski z doświadczeń. Kurs w ogólnym zarysie obejmuje następujące działy:
» Grawitacja i elementy astronomii
» Fizyka atomowa
» Fizyka jądrowa
» Ruch punktu materialnego
» Mechanika bryły sztywnej
» Energia mechaniczna
» Grawitacja
» Termodynamika
» Ruch harmoniczny i fale mechaniczne
» Pole elektryczne
» Prąd stały
» Magnetyzm, indukcja magnetyczna
» Fale elektromagnetyczne i optyka
» Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego
 

Biologia

Na kursie biologicznym uczeń zapozna się ze wszystkimi zagadnieniami występującymi w działach, które obejmują zakres rozszerzony szkoły ponadgimnazjalnej.
 

Historia

Na zajęciach przygotowujących do matury z historii uczeń zapozna się ze wszystkimi zagadnieniami występującymi w działach, które obejmują zakres rozszerzony szkoły ponadgimnazjalnej.
 

WOS

Na zajęciach przygotowujących do matury z WOSu uczeń zapozna się ze wszystkimi zagadnieniami występującymi w działach, które obejmują zakres rozszerzony szkoły ponadgimnazjalnej.
 

Geografia

Na kursie geograficznym uczeń zapozna się ze wszystkimi zagadnieniami występującymi w działach, które obejmują zakres rozszerzony szkoły ponadgimnazjalnej.
Copyright ©2013-2021 MatMan Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem